KEHITYSVAMMAISET SUOMALAISET

Tiesitkö, että Suomessa on 30 000 40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma? Heillä on oikeus elää tasavertaisina muiden kansalaisten joukossa: oikeus itsenäiseen asumiseen, koulutukseen, opiskeluun, työelämään ja ihmissuhteisiin.

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä tueksi on Suomessa perustettu yli 200 paikallista yhdistystä, jotka toimivat valtakunnallisen edunvalvontajärjestön, Kehitysvammaisten Tukiliiton alaisuudessa. Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry on yksi näistä yhdistyksistä.

TUKIYHDISTYS PÄHKINÄNKUORESSA

Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tukiyhdistys on perustettu vuonna 1973 kehitysvammaisten sekä heidän omaistensa etujärjestöksi Kangasalan ja Pälkäneen alueella.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Yhdistykseen kuuluu reilu 100 jäsentä perheineen. Hallituksessa on mukana myös kehitysvammaisten edustaja.

Yhdistyksen toiminnasta kerrotaan jäsenistölle 3-4 kertaa vuodessa lähetettävällä jäsenkirjeellä. Jokaiseen jäsenperheeseen tulee myös valtakunnallinen Kehitysvammaisten Tukiliiton julkaisema Tukiviesti-lehti, jossa riittää kiinnostavaa luettavaa eri-ikäisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä elämästä, ajankohtaisista asioista sekä Tukiliiton järjestämistä tapahtumista ja kursseista.

MITÄ TUKIYHDISTYS TARJOAA ?

Tukiyhdistys aloitti Kangasalla kehitysvammaisten päivätoiminnan heti yhdistyksen perustamisen jälkeen yli 30 vuotta sitten yhdessä seurakunnan kanssa. Aluksi pidettiin kerhoja ja viikonloppuleirejä, kerättiin varoja toimintaan sekä tiedotettiin kehitysvammaisuudesta.

Yhdistyksen toimintavuosien aikana suhtautuminen kehitysvammaisiin on muuttunut huomattavasti. Nykyisin yhteiskunta vastaa niin kehitysvammaisten koulutuksesta kuin työ- ja virkistystoiminnastakin monin tavoin. Tämän hetken tärkeimpänä tehtävänä tukiyhdistyksellä onkin koota kehitysvammaisten ihmiset, heidän perheensä ja ystävänsä yhteen. Vertaistuki ja kokemusten vaihto ovat korvaamattomia asioita arkipäivän keskellä. Tukiyhdistys toimii yhdyssiteenä jäsenistön välillä sekä etujärjestönä yhteiskunnan eri sektoreihin. Omana toimintana yhdistys järjestää vapaa-ajan virkistys- ja harrastustoimintaa: retkiä, leirejä ja erilaisia tapahtumia tai jäsentilaisuuksia.

Tukiyhdistyksen esite